Osiągnięcie zrównoważonej mobilności celem Warszawy

Odbywająca się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2018 konferencja „Mobilna Warszawa. Zrównoważony Transport” wskazała osiągnięcie zrównoważonej mobilności jako główny cel Warszawy na najbliższe lata.

Warszawa jako największe miasto w kraju ma również sporo problemów związanych z komunikacją. Chociaż dysponuje dobrze rozwiniętą siecią dróg oraz rozbudowanymi połączeniami komunikacji publicznej, to jednak nadal jej mieszkańcy często narzekają na korki.

Podczas konferencji „Mobilna Warszawa. Zrównoważony Transport”, która odbywała się jako element Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w 2018 roku, jako nadrzędny cel postawiono sobie osiągnięcie zrównoważonej mobilności.

Czym jest zrównoważona mobilność?

Jak mówiła Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy: „Polityka transportowa formułowana na poziomie miasta lub obszaru funkcjonalnego powinna jednoznacznie wskazywać, jako jej podstawowy cel, osiągnięcie zrównoważonej mobilności. Wiem, że podczas tego wydarzenia usłyszycie państwo to sformułowanie kilkanaście razy, odmieniane przez wszystkie przypadki, ale zrównoważona mobilność to nasz podstawowy cel”.

Dodała, że „Koncepcja zrównoważonej mobilności winna opierać się na silnym powiązaniu zagadnień stricte transportowych z planowaniem przestrzennym i oddziaływaniem na zachowania komunikacyjne mieszkańców oraz osób przyjezdnych. Dlatego też podczas tej konferencji będziemy mówili o tym, że dokumenty strategiczne dla miasta takie jak Plan mobilności czy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego powinny się dokładnie uzupełniać i być ze sobą zgodne”.